DANH MỤC CHÍNH

Giấy in hóa đơn

Giấy in nhiệt K80x80mm
Giấy in hóa đơnGiấy in nhiệt K80x80mm
Giấy in hóa đơn 80x 80mm là loại có kích thước phổ biến, nó là giấy in cảm nhiệt trực tiếp không dùng băng mực. Sử dụng in hóa đơn, chứng từ hàng hóa bán hàng, kho phiếu...........
Liên hệ
Xem chi tiết
Giấy in nhiệt K80x65mm
Giấy in hóa đơnGiấy in nhiệt K80x65mm
Giấy in hóa đơn 80x 65mm là loại có kích thước phổ biến, nó là giấy in cảm nhiệt trực tiếp không dùng băng mực. Sử dụng in hóa đơn, chứng từ hàng hóa bán hàng, kho phiếu...........
Liên hệ
Xem chi tiết
Giấy in nhiệt K80x45mm
Giấy in hóa đơnGiấy in nhiệt K80x45mm
Giấy in hóa đơn 80x 45mm là loại có kích thước phổ biến, nó là giấy in cảm nhiệt trực tiếp không dùng băng mực. Sử dụng in hóa đơn, chứng từ hàng hóa bán hàng, kho phiếu...........
Liên hệ
Xem chi tiết
Giấy in nhiệt K57x45mm
Giấy in hóa đơnGiấy in nhiệt K57x45mm
Giấy in hóa đơn cảm nhiệt trực tiếp không dùng băng mực, sử dụng in hóa đơn, chứng từ hàng hóa bán hàng, kho phiếu.........
Liên hệ
Xem chi tiết
Giấy in nhiệt K57x30mm
Giấy in hóa đơnGiấy in nhiệt K57x30mm
Giấy in hóa đơn cảm nhiệt trực tiếp không dùng băng mực, sử dụng in hóa đơn, chứng từ hàng hóa bán hàng, kho phiếu......
Liên hệ
Xem chi tiết
Giấy in nhiệt K57x38mm
Giấy in hóa đơnGiấy in nhiệt K57x38mm
Giấy in hóa đơn cảm nhiệt trực tiếp không dùng băng mực, sử dụng in hóa đơn, chứng từ hàng hóa bán hàng, kho phiếu......
Liên hệ
Xem chi tiết

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.