DANH MỤC CHÍNH

Tem nhãn sản phẩm - những câu hỏi thường gặp

Kinh nghiệm 06/06/2023
Vic in nhãn sn phm rt quan trng vì nó mang đến cơ hi cung cp thông tin v sn phm hoc thương hiu ca mình. Nhãn sn phm được thiết kế và dán lên chai rượu, bia hoc nước; chai tinh du; l; son dưỡng môi; hoc hp - gn như bt k loi bao bì nào.

In b
ng vt liu bn có th tn ti trong kho lưu tr trong nhà hoc bo v tem nhãn khi các yếu t môi trường trong nhà va ngoài tri. Tt c các nhãn được làm bng cht t dính vĩnh vin trên bt k b mt nào.

 
Khi nào nên chn nhãn ct theo kích thước hoc nhãn cun

 
Nhãn ct theo kích thước thường được đặt hàng vi s lượng dưới 250 cái. Chúng được ct riêng l và dán bng tay trên mt s mt hàng nh. 
 
   Nhãn cun được đặt vi s lượng ln. Mt cun có th va vi b phân phi nhãn để ng dng t động, nhanh chóng trên ít nht 250 mt hàng. Định dng này được khuyến ngh cho các doanh nghip cn gn nhãn hàng trăm mt hàng trong mt khung thi gian gii hn.
 
  


 
Li ích ca nhãn sn phm tùy chnh cht lượng cao
 
Vt liu có th chu được nước, du và các yếu t bên ngoài khác
C nhãn dán ct theo kích thước và cun đều có cht liu dính bn để s dng trong nhà và ngoài tri.
Tem nhãn sản phẩm vi lp ph có độ bóng cao bo v được chế to để tiếp xúc ngoài tri. Nó cũng không thm nước. S lượng đặt hàng trên 250 có kh năng chu nước nóng và không thm nước trong nước lnh. Nó cũng không b rách sau khi được bỏ vào máy ra chén.
 
Nhãn cun cung cp nhiu tùy chn chng du và chng thm nước hơn. Màng BOPP là mt la chn ph biến cho hp đựng thc phm và chai nước gii khát. Vt liu này gi cho thiết kế nhãn ca bn trông đẹp như mi ngay c khi mt hàng được bo qun trong tủ lạnh hoc t đông.
 
 
Vt liu kết cu được nhìn thy trên chai rượu vang và các mt hàng xa x thc phm và đồ ung khác. Đây là mt la chn hàng đầu khác cho các sn phm s được làm lnh.Keo t dính vĩnh vin dính trên bao bì
Hu hết các vt liu in nhãn sản phẩm đều có mt sau bng cht kết dính vĩnh vin, đa năng, dính vào hu hết mi b mt. Nó có th dính vào hu hết các cht nn sóng, giy và nha. Trước khi dán nhãn, đảm bo b mt khô và sch để đảm bo độ bám dính d dàng và lâu dài.

Ch
t kết dính trên nhãn cun c định đến mc không th loi b hoàn toàn mà không b phá hy. Loi b hoàn toàn cũng s để li dư lượng trên b mt bao bì sản phẩm. Với những sản phẩm yêu cầu tem nhãn bóc ra không để lại vết, chúng tôi có loại nhãn với lớp keo removable.
Màu sc, hình dng và lp hoàn thin có th tùy chnh để hoàn thin din mo sản phẩm
Các hình vuông, hình ch nht, hình tròn và hình bu dc tiêu chun có sn. Mi hình dng có nhiu kích c khác nhau phù hp vi các thùng cha nh, va và ln. Người ta cũng thiết kế các hình dng vui nhn khác như trái tim, vòm và ngôi sao cho các nhãn ct theo kích thước.

Người ta cũng có th thiết kế theo bn hình dng tiêu chun cho nhãn cun. Nhưng nếu cn mt nhãn dng ct theo khuôn, ta có th chn Tùy chnh làm tùy chn ca mình. 


 

Kinh nghiệm liên quan khác

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.