Hotline/Zalo: 0833 22 6699 Tel: 02466660050

Phông chữ mã vạch miễn phí – Code39

Chúng tôi sưu tập được bộ font chữ mã vạch miễn phí cho các bạn. Phông chữ này hoàn toàn miễn phí và không bị giới hạn thời gian sử dụng.

Phông chữ này hoạt động được với mọi chương trình Windows hoặc Mac hỗ trợ phông chữ True Type bao gồm Microsoft Access, Micrsoft Excel, MS Word và QuickBooks.
Định dạng mã 39 Phông chữ TrueType (ttf)

Biến * ABC123 * thành Mã vạch được tạo bằng phông chữ mã vạch miễn phí

Cách sử dụng phông chữ mã vạch: cài đặt vào máy tính của bạn, mở chương trình MS Word hoặc MS Excel, nhập vào chuỗi ký tự và chọn font chữ là

Hãy chắc chắn để thêm một dấu hoa thị * trước và sau văn bản của bạn. Ví dụ * YOUTEXTHERE *
Chọn kích thước font phù hợp để được hình ảnh đủ lớn.

Download font Code39, tác giả Matt Welch

Download font Code39, IDAutomation có hiển thị text character

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *